Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Your Drunken Urge for Pizza and Wings, Explained by Science

A new study in mice may offer a possible explanation for this desire to gobble down some grub when you're drinking.

via Live Science http://ift.tt/2jrGn21

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου