Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

295-Million-Year-Old Frog Relative Immaculately Preserved in Fossil

Long before dinosaurs walked the Earth, a teeny-tiny amphibian swam around a lake surrounded by large mountain ranges, using its minuscule jaws to nab insects and other small prey, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2eTVIXu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου