Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

In Images: Fossilized Dinosaur Brain Tissue

The fossilized brain is most likely from a species similar to Iguanodon, a large herbivorous dinosaur that lived about 133 million years ago.

via Live Science http://ift.tt/2eUHQwy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου