Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Ancient Battle Left 'Sea Monster' With Tooth Stuck in Its Face

About 75 million years ago, a mosasaur — a dolphin-like, predatory, marine reptile that lived during the dinosaur age — bit another mosasaur so hard that it left its tooth behind, embedded in its foe's face.

via Live Science http://ift.tt/2eJUYo1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου