Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ER Visits for Alcohol Intoxication Are Going Up

Visits to the emergency room for alcohol intoxication have increased by more than 50 percent over the past decade, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2eNRnED

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου