Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Recovered WWI German U-Boat Revives 'Sea Monster' Tales

The wreck of a World War I German submarine has been discovered off the coast of Scotland by marine engineers surveying the route of an undersea power cable.

via Live Science http://ift.tt/2equnB4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου