Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Ancient Hebrew Papyrus Seized from Looters, But Is It Authentic?

A rare, 2,700-year-old papyrus with Hebrew script that had been looted from a cave in the Judean Desert has been seized in an elaborate operation. Some scholars question whether the text is a modern-day forgery.

via Live Science http://ift.tt/2ew4DRl

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου