Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

First-Ever Dinosaur Brain Tissue Found

The dinosaur's brain was "pickled" in a bog or swamp shortly after its death.

via Live Science http://ift.tt/2eVYWsJ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου