Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Picture This: Startup Satellite Fleet Will Image Planet Daily

The company's goal is "to image the whole world every day, making change visible, accessible and actionable."

via Live Science http://ift.tt/2eCcL0f

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου