Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Male Birth Control Shots Lower Pregnancy Odds, But Have Side Effects

An experimental type of male birth control that uses shots of hormones to lower men's sperm counts works relatively well to prevent pregnancy.

via Live Science http://ift.tt/2efQ7ua

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου