Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Jesus' Tomb Opened for First Time in Centuries

The original rock where Jesus Christ is traditionally believed to have been buried in Jerusalem has been exposed to the light of day for the first time in centuries.

via Live Science http://ift.tt/2egkssc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου