Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Prescription Testosterone Gets New Warning

The labels on prescription testosterone will now carry a new warning about the serious health risks that have been linked with abuse of these products.

via Live Science http://ift.tt/2e8jZIP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου