Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Images: The Church of the Holy Sepulchre

The church is said to be built over the original burial place of Jesus Christ. The structure in the middle of the dome is the Holy Edicule, which is built directly over the tomb.

via Live Science http://ift.tt/2dMWokL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου