Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Potty Training an Infant: Is It Effective?

An increasing number of parents are choosing to toilet train their children from birth, without using diapers. But how effective is this?

via Live Science http://ift.tt/2eU4fL0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου