Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Seeing The Sun Like Never Before - NASA STEREO's Top 5 Wins | Video

Over the past ten years, the Solar and Terrestrial Relations Observatory's (STEREO) twin spacecraft has delivered incredible views and science. From tracking solar storms to mapping the entire Sun, STEREO has expanded our knowledge of our star.

via Live Science http://ift.tt/2dFrvhZ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου