Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Book Excerpt: 'Einstein's Greatest Mistake: A Biography' (US 2016)

In "Einstein's Great Mistake," author David Bodanis explores what we owe Einstein today — and how much more he might have achieved if not for his all-too-human flaws.

via Live Science http://ift.tt/2fop9V5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου