Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

'Alien Megastructure' Star Being Investigated By UC Berkeley | Video

Tabby's star has provoked so much excitement, with speculation that it hosts a highly advanced civilization capable of building orbiting megastructures to capture the star's energy.

via Live Science http://ift.tt/2eRY20x

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου