Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Antibiotic-Resistant Bacteria Can Hitch a Ride on Hospital Scrubs

Dangerous bacteria, including MRSA, can spread from sick patients in the hospital to the scrubs of health care works, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2fktfxE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου