Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Want More Self-Control? Be Less Selfish, Brain Studies Suggest

People who are less self-focused are also better at self-control, new research suggests.

via Live Science http://ift.tt/2eEOdXt

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου