Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Halloween Fright: The Unusual Sex Lives of Dark Fishing Spiders

Male dark fishing spiders spontaneously die after sex — but their nutritious bodies provide fuel for their mates to have more offspring that are larger and healthier.

via Live Science http://ift.tt/2dIoq0w

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου