Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

The 9 Deadliest Viruses on Earth

Humans have been fighting viruses throughout history. Here are the nine viruses that are the world's worst killers, based on their mortality rates, or the sheer numbers of people they have killed.

via Live Science http://ift.tt/2fi5p5L

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου