Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Facts About Mastodons

Mastodons were prehistoric relatives of today's elephants. They were related to — and not the same animals as — woolly mammoths.

via Live Science http://ift.tt/2f7x9Hw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου