Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

No, 'Honeycomb' Clouds Don't Explain Bermuda Triangle Mystery

Despite recent speculation, strangely shaped clouds over the Bermuda Triangle are likely not the cause of unexplained disappearances.

via Live Science http://ift.tt/2eAM2RL

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου