Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Red Spider Nebula Haunts Deep Space in Hubble Photo

Hubble Space Telescope captured this image of the Red Spider Nebula, floating hauntingly inside the constellation of Sagittarius.

via Live Science http://ift.tt/2eMaQqN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου