Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

'Alien Megastructure' Star Targeted by $100 Million SETI Search

Over the next few months, the $100 million Breakthrough Listen project will search for possible signs of intelligent alien life coming from Tabby's star, whose strange dimming episodes have puzzled astronomers.

via Live Science http://ift.tt/2eS2XOP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου