Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

3 for 1: Space Station Eyes Hurricanes Lester, Madeline and Gaston

Cameras mounted on the outside of the International Space Station captured amazing views of three powerful hurricanes as they whisked across the Atlantic and Pacific Oceans on Aug. 30. The tropical storms generated incredibly powerful winds.

via Live Science http://ift.tt/2ccwWBh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου