Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Perpetual Motion Machines: Working Against Physical Laws

For centuries, people have been trying to invent perpetual motion machines. The laws of physics, though, are working against them.

via Live Science http://ift.tt/2bZ5VU0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου