Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Watch Out for Wasps: Insect Sting Causes Man's Stroke

People's reactions to getting study by a bee or wasp can range from a feeling bit of pain to a suffering a deadly allergy reaction — and now a recent report of one man's case highlights a particularly rare complication of a sting: having a stroke.

via Live Science http://ift.tt/2c1d074

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου