Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

In Babies, Zika Can Linger for Months, Brazilian Case Suggests

A baby in Brazil who became infected with Zika in the womb still had the virus in his body for months after he was born, according to a new report of the case.

via Live Science http://ift.tt/2bohDoX

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου