Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Crystal Bride Gown Transformed by Dead Sea Salt (Photos)

A new exhibit at the Marlborough Contemporary museum in London reveals how the Dead Sea's hypersaline water can transform objects into salt-encrusted sculptures.

via Live Science http://ift.tt/2blTjlQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου