Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Sexual Assault on Campus: Why College Freshmen Face Increased Risk

All across the U.S., college freshmen are gearing up for new classes, friends and freedoms, but there's also a darker side of these changes: At many colleges, first-year students are at an increased risk of sexual assault compared with upperclassmen.

via Live Science http://ift.tt/2cbCuA2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου