Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Egyptian Mummy's Face Recreated with 3D Printing

An Egyptian mummy's head and face have been reconstructed with forensic science and 3D printing, offering scientists a tantalizing glimpse of the individual's life and death.

via Live Science http://ift.tt/2bOOzun

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου