Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

The Perks of Being a Twin May Include a Longer Life

Both identical and fraternal twins may live longer on average than men and women who are not twins, a new study finds.

via Live Science http://ift.tt/2bV19H4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου