Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

One Glorious Map Shows the Future of Animal Migrations

Climate change is turning up the heat on animals. This map shows the pathways they'll likely follow to survive.

via Live Science http://ift.tt/2bDTnPN

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου