Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Sunken Treasures: The Curious Science of 7 Famous Shipwrecks

For scientists and historians, each shipwreck is a vessel on a voyage from the past that continues with each new discovery — so let’s batten down the hatches and take a look at the science of some of the world’s most famous shipwrecks.

via Live Science http://ift.tt/2bqitBI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου