Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Italy Earthquake: Complex Geology Drives Frequent Shaking

A complex system of faults underlying Italy make destructive quakes, like the recent Norcia earthquake, surprisingly common.

via Live Science http://ift.tt/2bzY4c4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου