Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Sunken WWII Aircraft Carrier USS Independence Letters Still Visible | Raw Video

More than 60 years since it was after the USS Independence, a World War II-era aircraft carrier, sunk to the bottom of the sea, the word "Independence” can still be made out on its surface.

via Live Science http://ift.tt/2bE0PfM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου