Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

Will You Make More Money If You Attend a Top-Tier School?

College tuitions are becoming prohibitively expensive for many people, with Harvard University now costing almost $61,000 a year for tuition, room, board and fees. Given the high price tag, is it worth it to graduate from a highly selective school versus

via Live Science http://ift.tt/2bV66NP

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου