Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Nicer Up North: Canadians Top Americans in Altruism

The rumors are true: Canadians are nicer than Americans are, at least if returning lost letters is any indicator of niceness, new research finds.

via Live Science http://ift.tt/2biE1D3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου