Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Soft, Rubbery 'Octobot' Can Move Without Batteries

A rubbery little "octobot" is the first robot made completely from soft parts, according to a new study. The tiny, squishy guy also doesn’t need batteries or wires of any kind, and runs on a liquid fuel.

via Live Science http://ift.tt/2bCfpWo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου