Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

3.7-Billion-Year-Old Rock May Hold Earth's Oldest Fossils

Tiny ripples of sediment on ancient seafloor, captured inside a 3.7-billion-year-old rock in Greenland, may be the oldest fossils of living organisms ever found on Earth, according to a new study.

via Live Science http://ift.tt/2bJMUTo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου