Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

What's a Vomitorium?

Ancient Romans had vomitoriums, but they weren't for purging lavish meals.

via Live Science http://ift.tt/2blMrrz

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου