Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Scientists Deliver Opioid-Like Pain Relief Without Addiction Risk

Scientists have created a drug that, in monkeys, provided opioid-like pain relief without the addictive qualities.

via Live Science http://ift.tt/2bwaNPo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου