Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Mock Mars Explorers Emerge from Habitat to End Year of Isolation in Hawaii

A crew of six "astronauts" returned to Earth Sunday (Aug. 28), after a year-long mock mission to Mars.

via Live Science http://ift.tt/2bvRnug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου