Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Anthony Weiner: Do Cheaters Always Do It Again?

The old adage that once, a cheater, always a cheater may not hold for most people who stray, research suggests.

via Live Science http://ift.tt/2bEgPMT

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου