Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Buried Tectonic Plate Reveals Hidden Dinosaur-Era Sea

A tectonic "slab graveyard" tells geological history.

via Live Science http://ift.tt/2bmC3i2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου