Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

What Earth's Oldest Fossils Mean for Finding Life on Mars

If recent findings on Earth are any guide, the oldest rocks on Mars may have signs of ancient life locked up inside.

via Live Science http://ift.tt/2bI2Sfh

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου