Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Closeness to Family, Not Friends, Helps You Live Longer

Friends may warm the heart, but they won't help you live longer, new research shows. Rather, older adults are more likely to enjoy a few extra golden years if they're close with family members, sociologists have found.

via Live Science http://ift.tt/2bYnHY2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου