Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Facts About Kombucha, the Fermented Tea Drink

Fans of kombucha attribute several unproven health effects to the tea. While it does contain several important nutrients, there is no official medical research on the health benefits of the drink.

via Live Science http://ift.tt/2bynwS0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου