Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Proxima Centauri's Alien Planet Closer Than You Think - With Right Spacecraft | Video

Our search for life beyond Earth has a new target - Proxima Centauri b. The potentially Earth-like planet in the habitable zone of our closest stellar neighbor could be reached in a little over 20 years by Breakthrough Starshot's nanocrafts.

via Live Science http://ift.tt/2bO8tSC

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου